You are here:  / Biznes / Ekonomia / Finanse / Gospodarka / Kredyty / System ekonomiczny oraz typy

System ekonomiczny oraz typy

System ekonomiczny oraz typy
1 vote, 4.00 avg. rating (80% score)

System ekonomiczny oraz typy
Makroekonomia jest oddziałem ekonomii absorbującej się ankietą sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, ogniskującej się na analizie przedsięwzięcia osobnych podmiotów ekonomicznych bądź procesach zachodzących w wyodrębnionych segmentach ekonomii, makroekonomia testuje zjawiska oraz przebiegi zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi stanowiącymi miarami zjawisk oraz procesów gospodarczych. Wolno je opisać mianem makrowielkości gospodarczych. Wśród bazowych makrowielkości gospodarczych należy wymienić między innymi produkcje, stanowisko, inwestycje, spożycia, popyt, całkowity poziom cen, eksport lub import – oto ekonomia. Wolno wiec ogłosić, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości ekonomicznej i występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach oraz metamorfozach makrowielkości oraz wyjaśnić mechanizmy traktujące wzajemnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje wskazać elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu słusznych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nazbyt łatwa, w praktyce mogą pojawić się różne komplikacje, trudności i uchylania się, gdy nie są przestrzegane należyte zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby charakteryzujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w określonym momencie.

Artykuły: